L’Ajuntament comunica que tindrà en compte la consideració de la Sindicatura, però també mostra la complexitat de solucionar el tema per la disponibilitat horària dels càrrecs electes municipals, que són els responsables de dur a terme els casaments civils.

Després d’una queixa ciutadana i la posterior anàlisi de la Sindicatura sobre els casaments civils a Barcelona, la defensoria ha recomanat a l’Ajuntament que prevegi un calendari adient per donar resposta a les demandes de casaments civils en un termini adequat, i que promogui accions per reduir el temps d’espera per contraure matrimoni en les dependències municipals.

La queixa ciutadana

Una ciutadana va dirigir-se a la Sindicatura per exposar les dificultats amb què es trobava per concertar una data pel seu casament civil a l’Ajuntament de Barcelona. Després de dur a terme els tràmits al Registre Civil per obrir un expedient matrimonial, el 30 de gener de 2023 va presentar la documentació a l’OAC amb el següent ordre de preferència per casar-se: Districte d’Horta-Guinardó, Districte de Gràcia i Districte de l’Eixample.

A Horta-Guinardó van comunicar-li que no tenien dates lliures abans que caduqués l’expedient matrimonial que havia tramitat, i que semblava que a Gràcia hi havia cita per l’octubre. La ciutadana va preguntar com havia de procedir per demanar-ho, i l’Ajuntament va respondre que havia d’enviar altra vegada la documentació al Districte de Gràcia. Finalment, va tornar a entregar la documentació a Gràcia, però el 20 d’octubre ja estava ocupat.

Les consideracions de la Sindicatura

El Districte d’Horta-Guinardó ha traslladat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona la complexitat per atendre el nombre de peticions de la ciutadania, ja que només hi ha la possibilitat de concertar quatre casaments al mes per districte.

La Sindicatura ha analitzat en profunditat el calendari de disponibilitat per a concertar casaments civils a Barcelona i ha arribat a una conclusió clara: una baixa disponibilitat que constata que no es pot abastar la demanda de manera adequada.

A tall d’exemple, en una consulta feta el 8 de gener de 2024, la Sindicatura ha copsat el següent: al Districte d’Horta-Guinardó només hi ha disponibles dues dates pel 2024; en el cas de Gràcia hi ha quatre dies, i en el Saló de Cent no hi ha disponibilitat en tot l’any. La situació és gairebé idèntica als deu districtes de la ciutat. Des de l’Ajuntament s’argumenta la complexitat d’aquesta situació, ja que és un tema que parteix de la disponibilitat horària dels càrrecs electes municipals, que són els responsables de dur a terme els casaments civils.

Diligència en les respostes municipals i principi d’interoperabilitat

Per una banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona vol destacar la diligència en la resposta municipal a les peticions de la ciutadana promotora de la queixa: el Districte d’Horta-Guinardó va donar resposta a la petició l’endemà i el Districte de Gràcia va contactar amb ella el mateix dia que va rebre la instància.

D’altra banda, la Sindicatura vol fer incís en el fet que el Districte d’Horta-Guinardó va informar la ciutadana que havia de tornar a enviar de nou tota la documentació al Districte de Gràcia. Cal recordar que les administracions públiques funcionen amb el principi d’interoperabilitat, amb l’objectiu d’intercanviar i compartir informació sense que les persones interessades hagin de presentar repetidament una documentació que ja està en mans de l’administració pública.

Tot i que des del Districte d’Horta-Guinardó es justifica aquest cas com un fet puntual per una situació concreta, la Sindicatura recorda que cal garantir la redirecció de les peticions i la comunicació a les persones sol·licitants, en compliment del principi d’interoperabilitat.