Un ciutadà s’ha adreçat a la Sindicatura per presentar una queixa que exposa les molèsties que provoca la constant circulació d’autobusos turístics al carrer Cartagena, una de les vies amb més pendent de la ciutat de Barcelona.

En concret, es tracta de la Ruta Blava del Bus Turístic, que circula habitualment pel carrer Cartagena: cada dia, excepte l’1 de gener i el 25 de desembre, de 9 a 19 hores, amb una freqüència de pas d’entre 20 i 30 minuts segons l’època de l’any.

La Covid-19, punt d’inflexió per a la freqüència dels busos turístics

Després de la pandèmia, la freqüència del bus turístic va reduir-se considerablement. Segons ha informat el consistori, va aprofitar-se aquell moment per estudiar la nova regulació del bus turístic, tenint en compte la qualitat del servei i, sobretot, el seu impacte en la via pública i en la ciutadania.

El carrer Cartagena i la seva mobilitat

Com s’ha detallat abans, el servei de la Ruta Blava del Bus Turístic està operatiu de 9 a 19 hores, amb una freqüència d’entre 20 i 30 minuts. Això significa que pugen cada dia una mitjana de 25 autobusos turístics pel carrer Cartagena. Així mateix, per aquest carrer hi circulen altres línies d’autobusos urbans, que incrementen el volum de vehicles a la via.

L’Ajuntament de Barcelona ha argumentat que evitar el pas del bus turístic pel carrer de Cartagena no és possible perquè l’alternativa per pujar al Park Güell és el carrer de Praga, encara més estret (10 metres enfront dels 20 metres del carrer de Cartagena), i amb una secció de caixa tancada que evita la dissipació del so (en canvi, el carrer de Cartagena té la façana oberta al costat Besòs).

Les molèsties per contaminació

Cal recordar que la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària reconeix als ajuntaments la potestat discrecional per ordenar el trànsit i la circulació de vehicles i vianants en l’espai públic. No obstant això, la Sindicatura considera que els límits d’aquesta discrecionalitat radiquen en el respecte als drets de ciutadania, entre els quals cal destacar, en aquest cas, el dret a un medi ambient sa i el dret a l’espai públic.

La queixa ciutadana rebuda denuncia les molèsties per contaminació acústica i atmosfèrica que generen els vehicles de transport turístic que passen diàriament pel tram del carrer de Cartagena.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona no ha observat que s’hagin dut a terme mesuraments per part del consistori per conèixer de manera objectiva quin és el grau d’afectació que pateixen les persones veïnes d’aquest carrer.

En aquesta línia, el consistori ha comunicat a la Sindicatura que, tot i que actualment no hi ha autobusos elèctrics a la xarxa de bus turístic, es valora l’ús de vehicles menys contaminants i sorollosos a les noves licitacions que estan en procés. Per tant, l’Ajuntament és conscient que els autobusos que s’estan utilitzant no són els més eficients i sostenibles. En conseqüència, cal esmerçar més esforços per millorar la sostenibilitat d’aquests vehicles de transport turístic, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de vida de la ciutadania i el seu dret a una ciutat sostenible.