Portal de transparència

Gestió econòmica

Façana de la Sindicatura

Des de la nostra creació l’any 2005 i tal com estableix el Reglament del Síndic/a de Greuges de Barcelona aprovat el mes de març del 2003, el pressupost de la Sindicatura de Greuges de Barcelona està integrat dins dels pressupostos generals de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la nostra institució únicament es gestiona directament el pressupost de despeses en béns corrents i serveis.

Si voleu consultar detalladament el pressupost anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i copsar quina és la distribució d’aquest, podeu visitar la web municipal si feu clic a aquest enllaç.