Presència al territori

  • Barri visitat
  • Barri amb visita programada
  • Barri pendent de visitar
  • Sindicatura a prop teu
  • Sindicatura itinerant

La Sindicatura, a peu de carrer

La millor manera de descobrir què passa a Barcelona és caminant-hi de la mà de les persones que més saben de cada racó de la ciutat: el veïnat. En aquest projecte, l’equip de la Sindicatura dedica tot un dia a conèixer, a peu de carrer, les principals problemàtiques i neguits de cadascun dels 73 barris de la ciutat.

La Sindicatura, a prop teu

El diàleg amb la ciutadania fa que les solucions proposades siguin més efectives i responguin millor a les necessitats i experiències de les persones. Cada mes, l’equip de la Sindicatura conversa amb el veïnat de la ciutat sobre allò que els preocupa.

Sindicatura itinerant

La Sindicatura no és una ubicació estàtica, sinó que està present al territori. És una institució en moviment que, de manera periòdica, es trasllada a un equipament de proximitat amb l’objectiu de recollir les queixes de la ciutadania, sense necessitat que aquesta es desplaci a la nostra seu.

La Sindicatura, als instituts

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es desplaça als instituts de la ciutat per debatre amb l’alumnat sobre quines queixes tenen; com millorarien el seu barri; si creuen que participen en les decisions de ciutat; si consideren que se’ls té en compte, etc.

Com tots sabem que les adolescents i joves tenen propostes i solucions per a tot, una sessió amb el síndic de greuges de Barcelona serà la millor opció per escoltar-les!