• La tasca dels diferents governs municipals ha convertit Barcelona en una ciutat referent en temes d’accessibilitat. Tanmateix cal seguir impulsant iniciatives per consolidar i millorar els drets de les persones amb discapacitat de manera que les actuacions municipals es centrin en les seves necessitats i s’adaptin els serveis a les persones i no a l’inrevés.
  • Barcelona ha d’apostar per l’excel·lència en matèria d’accessibilitat universal i per ser una ciutat referent en la garantia dels drets humans de proximitat de les persones amb discapacitat.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona va rebre la queixa de la  mare d’un nen amb discapacitat que necessita un suport especial a l’hora d’anar al bany. La manca de canviadors inclusius a la nostra ciutat i als equipaments municipals fa que tant ella, com altres persones en les mateixes circumstàncies, hagin de canviar-los al terra dels banys d’una manera antihigiènica o bé als bancs del carrer.

Actualment, les cambres higièniques accessibles de la ciutat no disposen de lliteres ajustables en alçada per poder fer la transferència d’aquestes persones. Seria necessari instal·lar canviadors específics per cobrir aquesta mancança i garantir que puguin fer les seves necessitats fisiològiques amb un mínim de seguretat i salubritat.

Què és un canviador inclusiu?

Hi ha persones que necessiten productes de suport específic o l’assistència d’una altra persona per anar al bany i per atendre a la seva higiene personal. El canviador inclusiu és un element que disposa d’espai suficient per a una llitera que pot servir tant per a infants com per a persones adultes, un bany regulable en alçada, així com un inodor i un sistema de rails amb grua per a les transferències, entre d’altres.

Per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el concepte de canviador adaptat o inclusiu fa referència a un canviador que disposa de tots els dispositius i requisits perquè una persona amb discapacitat física en pugui fer ús de forma autònoma o amb el suport de terceres persones.

Banys adaptats per a persones amb discapacitat als equipaments municipals.

Per donar compliment a l’article 5 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya, que assigna als municipis la competència d’elaborar, aprovar i executar un pla d’accessibilitat, l’any 2017 es va aprovar la Mesura de Govern per a l’elaboració del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona. Aquest Pla consta de tres fases: el diagnòstic, la proposta de solucions tipus i la planificació i implantació.

L’any 2020 es va a dur a terme la primera fase d’aquest pla i es va fer la diagnosi de l’accessibilitat, entre d’altres, dels banys dels equipaments i serveis.  Els serveis higiènics dels equipaments municipals examinats van ser els dels Mercats Municipals, els Centres de Serveis Socials, les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, els Centres Cívics, els Centres Esportius Municipals i les Biblioteques.

D’acord amb el resultat d’aquesta diagnosi, l’IMPD ha fet un seguit de recomanacions que caldria anar desplegant. Entre elles, revisar l’obertura de portes, possibilitar la transferència laterals als dos costats dels inodors, col·locar dispositius de trucada d’assistència, millorar la senyalística amb contrast, relleu i Braille, vetllar per l’accessibilitat de petites instal·lacions dels serveis higiènics (manetes de les portes, aixetes, miralls, pestells, etcètera).

A la segona fase del Pla correspon implementar les solucions tipus que han estat valorades conjuntament amb la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) formada per persones amb discapacitat i entitats del sector i membres de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva. Encara no es tenen els resultats de la tercera fase consistent en la planificació i implementació de les actuacions necessàries per donar compliment als objectius del pla.

No obstant, s’ha fet palès la inexistència de canviadors inclusius en els equipaments municipals. L’únic exemple de canviador adaptat o inclusiu és el Mòdul que els darrers anys, s’ha instal·lat a dues platges de Barcelona (Nova Icària i Sant Miquel) .

Vulneració del dret a la intimitat o la dignitat com a persones

La inexistència de canviadors inclusius comporta que les persones que requereixen assistència per anar al bany hagin de limitar les seves sortides a llocs propers als seus domicilis o, directament, quedar-se a casa. Això suposa una vulneració dels seu dret a la intimitat o la dignitat com a persones. Sense obviar que limitar aquesta mobilitat també té afectacions sobre el dret a l’oci, a la cultura o l’esport.   

Per tal de garantir els drets a la intimitat i la dignitat de les persones amb discapacitat, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona creiem necessari que es valori la possibilitat d’instal·lar lliteres regulables en alçada i, si cal, abatibles en tots aquells espais municipals en els que hi hagi la possibilitat de fer-ho.

Barcelona podria prendre com a referent les bones pràctiques que ha inspirat el moviment “Changing Places” al Regne Unit, Nova Zelanda, Irlanda o Austràlia i “Toiletten für alle” a Alemanya. A l’estela d’aquestes iniciatives va sorgir a Bilbao l’associació “Cambiadores Inclusivos” que treballa per promoure cooordinar i estandarditzar el concepte de canviadors inclusius.

Això porta a la Sindicatura de greuges de Barcelona a concloure que l’IMPD ha de seguir treballant de manera conjunta amb els Districtes i les àrees municipals per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, recomanem que s’explori una línia de treball per a la implementació de canviadors inclusius a la ciutat i que es valori quins són els equipaments municipals en els quals es podrien instal·lar lliteres regulables en alçada.