Davant les queixes presentades per diverses famílies monoparentals que reclamen que els ajuts exclusius de l’Ajuntament de Barcelona per elles són insuficients, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI que continuï avançant en la implementació de polítiques i mesures de suport destinades a aquest col·lectiu.

Aspectes a tenir en compte de les famílies monoparentals

La monoparentalitat presenta unes característiques pròpies que sovint estan associades a situacions de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

Una de les característiques més destacades d’aquests nuclis familiars és la feminització, ja que en la majoria d’elles la persona adulta que està al càrrec és una dona. Aquestes són les més afectades pel risc d’exclusió laboral i la dificultat de conciliar la seva vida laboral i familiar amb suficiència econòmica. Pel que fa als menors d’aquests nuclis familiars, no poden beneficiar-se del mateix temps d’atenció, cura i recursos que altres infants amb dos progenitors.

Alhora, l’habitatge a la ciutat de Barcelona és un altre repte per les famílies monoparentals en haver d’assumir el seu alt cost amb un únic sou

Però davant aquest risc de discriminació, les famílies monoparentals no gaudeixen d’una protecció específica. Malgrat que el Govern de l’Estat ha elaborat l’avantprojecte de Llei de famílies que té per objecte reconèixer la diversitat de models familiars, actualment les polítiques de protecció a aquestes famílies no tenen un reconeixement legal en l’àmbit estatal.

A Catalunya sí gaudeixen, però, del reconeixement de la Llei autonòmica 18/2003 i del Decret 151/2009 que la desplega, que equipara les famílies monoparentals a les famílies nombroses. Aquest marc regulador promou una sèrie de beneficis de competència autonòmica i habilita als ajuntaments a introduir mesures econòmiques de suport a aquestes famílies.

Actualment des de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI s’està treballant per crear una plataforma web que agrupi tots els serveis i recursos disponibles per a les famílies monoparentals.

Les consideracions de la Sindicatura

La Sindicatura de Greuges de Barcelona defensa que les polítiques de protecció a aquestes famílies tenen una incidència multiplicadora en la reducció de les desigualtats i ha recomanat l’Ajuntament de Barcelona que continuï avançant en la seva implementació.

D’una banda, mitjançant ajuts econòmics i beneficis fiscals dirigits exclusivament a famílies monoparentals que permetin homogeneïtzar els criteris que s’estan aplicant. En aquesta mateixa línia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també recomana a l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda que insti al Govern de l’Estat a incloure les famílies monoparentals en l’avantprojecte de Llei de famílies com a subjectes de beneficis i incentius fiscals en les mateixes condicions que les famílies nombroses.

D’altra banda, la Sindicatura ha recomanat continuar treballant en la implementació de la plataforma única per facilitar l’accés a la informació del conjunt de mesures de suport municipal a aquestes famílies.

Pots llegir la resolució sencera aquí.