La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomana a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) que busqui fórmules apropiades per tal de poder garantir l’accés equitatiu de les famílies nombroses o monoparentals als actes culturals sense limitar-ne de forma prèvia el nombre.

Davant la queixa d’un ciutadà en relació amb els descomptes que s’aplicaven al Festival Grec, la Sindicatura ha revisat la política de preus de l’ens municipal, arribant a la citada conclusió i recomanació.

La problemàtica de la política de descomptes del Festival Grec

Com manifestava a la seva queixa el ciutadà afectat, el Festival Grec compta amb diferents descomptes. Entre ells, un 50% de rebaixa per les famílies nombroses i monoparentals. Però aquests descomptes poden estar limitats pels diferents espectacles.

La limitació dels descomptes es decideix en funció de les característiques de l’aforament dels espais i dels acords contractuals amb les companyies actuants o amb els promotors/es dels espectacles. D’aquesta manera, s’estableixen uns descomptes que s’apliquen en funció de l’ordre d’arribada, amb un nombre determinat, fins que aquestes entrades amb descompte s’exhaureixen.

Una limitació en conflicte amb la normativa vigent

Des de l’ICUB remarquen que el sosteniment del festival es basa també en els ingressos per la venda d’entrades, de manera que aquests descomptes s’han d’equilibrar amb els ingressos, i que es promou una política de descomptes el més amplia possible. Però aquesta visió entra en conflicte amb la normativa vigent, que estipula que el dret a la cultura és bàsic i fonamental, i que s’ha de vetllar per tal que no es puguin donar situacions de desigualtat en l’accés a la cultura.

Atenent a la normativa vigent, la Sindicatura entén que no es pot limitar en cap cas el nombre de famílies nombroses o monoparentals que poden accedir al Festival Grec ni a altres actes culturals de dependència municipal.

La Sindicatura considera que les companyies, els promotors i les associacions empresarials exerceixen el seu legítim dret a negociar les condicions més avantatjoses pel que fa a les condicions i els beneficis econòmics. No obstant això, en aquesta negociació, l’ICUB ha de vetllar en tot moment per garantir els drets a les famílies d’acord amb el que estableix la normativa, en tant que òrgan de l’Administració pública local.