La Sindicatura de Greuges de Barcelona tenia coneixement de les dificultats d’accessibilitat amb què s’han trobat els usuaris amb mobilitat reduïda en els serveis públics de salut, tant en els Centres d’Atenció Primària (CAP), els centres hospitalaris, com en l’atenció a les urgències. Per aquest motiu, va actuar d’ofici i va sol•licitar informació a la comissionada de salut sobre diferents aspectes de l’accessibilitat en l’atenció a la salut a Barcelona.

Nota de premsa