La defensoria de la ciutadania barcelonina ha recomanat a l’IBE la creació d’un lloc web amb un calendari anual dels esdeveniments esportius i curses, on consti la informació de l’activitat i l’horari aproximat dels talls de carrers

En aquesta línia, la Sindicatura també ha transmès a l’IBE la necessitat de coordinar-se amb els districtes implicats en cada esdeveniment esportiu per avisar el veïnat afectat amb més de 8 dies d’antelació

Arran d’una queixa ciutadana que denuncia la gran quantitat d’esdeveniments esportius a l’entorn del Parc de la Ciutadella i exposa la manca de previsió municipal en la difusió de la informació sobre la mobilitat del veïnat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analitzat com s’informa la ciutadania respecte de les incidències que provoquen les curses i esdeveniments esportius.

Crear un lloc web amb el calendari anual dels esdeveniments esportius

En l’actualitat, a la pàgina web de l’Institut Barcelona Esports (IBE) no hi ha un accés directe a esdeveniments esportius de la ciutat, siguin curses atlètiques o una altra classe d’activitat esportiva. Només hi ha un apartat anomenat Agenda que condueix directament al portal informatiu genèric Guia BCN, on es poden trobar els mercats i fires artesanals, exposicions, colònies, casals d’estiu, concursos, teatre, etc. I entre tots aquests continguts, també apareixen les activitats esportives.

Les opcions de cerca les limita a un districte, amb l’opció d’un barri. Aquest cercador pot ser útil per a buscar activitats de qualsevol mena en un dels 73 barris dels 10 districtes de Barcelona, però no dona l’opció de cercar activitats que abasten més d’un districte, com són la majoria de les curses o els esdeveniments esportius.

Per aquests motius, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’IBE la creació d’un lloc web amb un calendari anual dels esdeveniments esportius i curses, on consti la informació de cada activitat i els horaris aproximats de talls de carrers.

Millorar la difusió d’informació sobre les afectacions

La Sindicatura també s’ha dirigit a l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament, qui elabora el document anomenat Dispositiu de Servei, on s’inclou de manera minuciosa: les franges horàries en què cada tram de carrer restarà tallat; la prohibició d’estacionaments; la prohibició de circulació, o els principals desviaments. Tot i això, el Dispositiu de Servei no detalla de quina manera s’informa la ciutadania de les afectacions en la mobilitat que pateixen i de les possibles alternatives.

L’IBE és l’òrgan responsable de coordinar la informació a gran escala mitjançant la publicitat de cartells, banderoles o mitjans de comunicació, i a petita escala amb la distribució d’informació a les porteries del veïnat dels carrers per on transcorrerà l’activitat esportiva uns 8 dies abans de la prova. De tota la publicitat que fa, la dels cartells que es col·loquen als dentells de les porteries dels carrers per on transcorre la cursa és la que ofereix una informació una mica més concreta (mapa de la cursa, afectació horària general i específica de restricció del trànsit).

La Sindicatura considera que aquesta informació, que és de gran utilitat, arriba amb poca antelació, i, a més a més, no es comunica al veïnat també afectat directament perquè resideix o treballa als carrers adjacents. O tampoc a aquella ciutadania que veu el seu dret a la mobilitat alterat perquè no pot circular lliurament per la ciutat sense poder preveure-ho abans.

Tot i aquestes comunicacions de l’IBE, la Sindicatura de Greuges creu que actuar amb més previsió i posar a l’abast públic la informació de les curses previstes a Barcelona al llarg de l’any, permetria afavorir mobilitat i la convivència, així com una millor planificació de la ciutadania.

En concret, un nivell més avançat d’aquesta previsió informativa seria donar a conèixer amb temps les afectacions horàries per trams de carrers. Evidentment, aquesta informació és molt més acurada i pot estar determinada per factors de darrera hora. Per aquesta raó, la Sindicatura assenyala que la informació inclosa en el Dispositiu de Servei es podria posar a l’abast de la ciutadania els dies previs de cada cursa. Finalment, la Sindicatura també ha transmès a l’IBE la necessitat de coordinar-se amb els districtes afectats en cada esdeveniment esportiu per avisar el veïnat afectat amb més de 8 dies d’antelació.