Amb l’objectiu de conèixer el seu funcionament, la Sindicatura de Greuges ha visitat el Centre d’Acollida d’Animals de Barcelona (CAACB) per conèixer de primera mà l’organització del servei i l’estat de les instal·lacions.

Va tenir lloc el 15 de desembre de 2022, amb la persona cap del Departament de Protecció dels Animals i la persona coordinadora de l’empresa adjudicatària de la licitació per al servei d’ensinistrament d’animals i el servei de passejadors.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l’actuació de la Direcció de Serveis de Dret dels Animals és adequada, tot i que té un cert marge de millora. La defensoria destaca que cal garantir que els gossos acollits al CAACB puguin sortir diàriament de les gàbies, i mantenir informat al voluntariat de totes les qüestions que puguin interessar-los, especialment pel que fa a les eutanàsies practicades.

El voluntariat, una eina fonamental del CAACB

El CAACB és un servei de la ciutat on el voluntariat esdevé una estructura de suport necessari per al centre. El nombre de persones voluntàries supera el nombre de persones treballadores assalariades.

El voluntariat del CAACB és fonamental per prestar el servei. Per aquest motiu, la Sindicatura considera que cal informar-lo proactivament dels assumptes que l’afectin, així com recollir les seves propostes de millora, avaluar-les i donar-hi resposta.

Les limitacions de l’actual instal·lació del CAACB

La construcció de l’actual instal·lació data de 1972. Des de llavors, s’han fet diverses intervencions per dignificar les condicions, però la limitació de l’espai de l’equipament no permet introduir totes les millores necessàries.

Només disposa d’un pati de dimensions reduïdes, on els gossos tenen el seu lloc d’esbarjo fora de les gàbies. Està destinat als gossos que no poden sortir a passejar amb la freqüència que caldria. Malgrat que la dimensió de les gàbies és força adequada, no és un lloc indicat per romandre-hi moltes hores o dies, ja que no es pot dur a terme l’activitat física requerida pels animals. Cal tenir en compte que bona part dels gossos acollits són de talla gran i, per a aquests, és imprescindible l’exercici físic.

El 2022, l’Ajuntament ha anunciat la construcció d’un nou CAACB en uns terrenys municipals de 22.000 m² ubicats a Montcada i Reixac. Estan previstos espais interiors on els gossos podran passejar, fet que implicarà romandre menys temps engabiats i que no hagin de compartir espais transitats per altres persones, com succeeix actualment. La Sindicatura insisteix en la necessitat d’agilitzar el procés de construcció, amb l’objectiu de garantir el màxim benestar físic i psicològic dels animals en el menor temps possible.

Els passejos dels gossos acollits al centre

Segons va informar-se durant la visita de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, tots els gossos haurien de sortir un o dos cops al dia, amb una durada d’uns 20-30 minuts per passeig. La resta del dia romanen tancats a les gàbies.

El CAACB també acull gossos potencialment perillosos i gossos difícils de tractar. Aquests animals requereixen coneixements específics per treure’ls de les gàbies i passejar-los. Aquestes habilitats no es poden exigir a les persones voluntàries, sinó que cal personal especialitzat. Per aquest motiu, el CAACB ha contractat un servei especialitzat format per un equip humà de set persones.

Durant la visita, la Sindicatura va observar el quadre de passejos i va comprovar que hi havia animals que portaven 2-3 dies engabiats. En un dels documents que l’Ajuntament ha enviat a la Sindicatura, el consistori s’ha mostrat coneixedor d’aquest fet.

Atesa la incidència que té aquesta situació en el benestar físic i psicològic dels animals, la Sindicatura considera insuficient el nombre de persones professionals passejadores. Aquesta conclusió es referma en l’informe de seguiment del servei d’educadors i passejadors, en què consta que el personal va fer 81 hores extraordinàries en un mes. En aquesta línia, l’informe també mostra que la mitjana d’hores ordinàries supera amb escreix les exigències del contracte (69 hores d’educació canina i 110 hores de passeig).

Una altra conseqüència rellevant, i associada a aquest fet, és la dificultat de netejar les gàbies si els animals no surten, ja que es du a terme durant el temps de passeig.

Per tots aquests motius, la Sindicatura recomana estudiar la possibilitat de modificar el contracte per a la gestió del servei i ajustar-lo a les necessitats reals del servei.

La informació relativa a les eutanàsies

El protocol d’atenció veterinària, facilitat pels responsables municipals, estableix tres supòsits d’eutanàsia d’animals que coincideixen amb els previstos al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals (art. 11.2): supòsit de conductes agressives, supòsit d’estats patològics que impliquin patiment, i supòsit de malalties transmissibles greus.

Amb l’objectiu de complir amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Sindicatura ha recordat al CAACB que ha de tenir un registre de tots els animals que se sacrifiquen. La ciutadania, i especialment les persones que presten algun servei en el centre, han de poder accedir a la informació.