La defensoria ha recomanat a la Guàrdia Urbana que dugui a terme el control del compliment horari d’aquest espai i al Districte d’Horta-Guinardó que informi dels motius pels quals la senyalització horària no figura a l’entrada de la pista.

La Sindicatura va fer una visita a la pista esportiva el 16 d’abril de 2024 i va copsar l’absència de la senyalització de l’horari a l’entrada de la pista i que les queixes del veïnat persisteixen.

Arran d’una sessió de la Sindicatura itinerant al barri de la Sagrada Família, que es va dur a terme conjuntament amb la Síndica de Greuges de Catalunya, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va tenir coneixement de les molèsties acústiques que es produïen als jardins del Baix Guinardó.

Concretament, les molèsties tenen l’origen en l’ús, fora de l’horari permès, de les cistelles de bàsquet ubicades a la pista esportiva dels jardins del Baix Guinardó. Després d’analitzar aquest reclam ciutadà i demanar informació a l’Ajuntament de Barcelona, la Sindicatura ha recomanat a la Guàrdia Urbana que dugui a terme el control del compliment horari d’aquest espai i al Districte d’Horta-Guinardó que faci seguiment de la presència de la senyalització horària que hi ha a l’entrada de la pista.

La Sindicatura ja va intervenir per aquestes molèsties en el mateix espai

Els anys 2016 i 2017, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ja va analitzar les molèsties acústiques que ocasionaven l’ús de les cistelles de bàsquet, en aquell moment ubicades més a prop de la Travessera de Gràcia. L’expedient va acabar amb una recomanació al Districte d’Horta-Guinardó per tal que valorés un canvi d’ubicació de la pista esportiva. I així ho va fer, traslladant-les a una zona més interior del parc i més allunyada dels habitatges.

A la nova pista només van muntar porteries de futbol, però des de juliol de 2022 també s’hi van posar cistelles de bàsquet. Les queixes veïnals van tornar a aparèixer i el Districte d’Horta-Guinardó va optar per la regulació horària de la pista esportiva (8-22 h) i va instal·lar una senyalització vertical amb l’horari a l’entrada de la pista. Des de la seva col·locació l’octubre del 2022, el senyal s’ha restituït dues vegades, ja que ha quedat malmès a causa d’actes vandàlics.

Sense senyal horari a l’entrada de la pista i persisteixen les molèsties que afecten el veïnat

Amb l’objectiu de fer seguiment de les molèsties patides pel veïnat i copsar el compliment de les recomanacions de la defensoria, un equip de la Sindicatura va desplaçar-se a la pista esportiva dels jardins del Baix Guinardó el dimarts 16 d’abril de 2024.

En aquesta visita, va constatar-se que el senyal amb l’horari ja no està a l’accés a la pista, sinó que la indicació de l’horari d’ús de la pista esportiva està ubicada en l’espai dels aparells de cal·listènia (en una cota més baixa del parc). L’equip de la Sindicatura també va parlar amb el veïnat, que va manifestar que la situació no havia millorat i que les molèsties continuaven.

Per aquests motius, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tornat a dirigir-se al Districte d’Horta-Guinardó per conèixer el motiu pel qual no es disposa de la senyalització horària en el mateix accés a la pista, i per saber quines han estat les intervencions de la Guàrdia Urbana en aquests primers mesos de 2024.

S’instal·la de nou la senyalització després de dos vandalismes

Després de la visita de la Sindicatura i la petició de restauració del senyal a l’Ajuntament, el 29 d’abril el Districte d’Horta-Guinardó va informar la Sindicatura de Greuges de Barcelona de la instal·lació, per tercera vegada, de la senyalització horària de la pista esportiva. En aquest cas, el senyal s’ha incrustat al mur de fàbrica, amb l’objectiu de dificultar possibles vandalismes futurs.

El dret a l’esport i el dret al descans veïnal 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona valora molt positivament que l’Ajuntament de Barcelona aprofiti els espais públics per oferir llocs on dur a terme la pràctica esportiva espontània. Aquestes iniciatives també contribueixen a aconseguir una bona cohesió social, la millora de les relacions veïnals i la recuperació de l’espai públic al servei de la ciutadania. No obstant això, el motiu de les queixes veïnals procedeix de l’ús de la pista esportiva fora de l’horari permès, situació que ocasiona afectacions en el dret al descans del veïnat.