Des de l’octubre del 2022 fins al juny del 2023, la piscina Sant Jordi va romandre tancada a causa de l’esfondrament d’una part del sostre, que estava a punt de ser remodelat.

La queixa ciutadana

El mes d’octubre de l’any 2022, una part del sostre de la piscina Sant Jordi es va esfondrar, obligant el tancament de la instal·lació. En aquell moment, les instal·lacions estaven obertes al públic, però en la zona afectada no hi havia ningú, no havent-se de lamentar cap dany personal.

Aquesta situació va obligar a tancar l’equipament fins al juny del 2023, uns mesos en què la piscina Sant Jordi no va poder ser utilitzada. Això va afectar les persones que feien ús habitual de la instal·lació com a les persones que contracten serveis puntuals de la piscina.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, per tal de resoldre de forma adequada aquesta queixa, analitza la gestió privada de les instal·lacions municipals i el dret a compensació a les persones usuàries d’un Centre Esportiu Municipal.

Una instal·lació municipal, gestionada per una entitat privada

Els centres esportius de titularitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona són gestionats per empreses o entitats privades, que han guanyat un concurs públic per la gestió de la instal·lació. En les bases del concurs, s’estipulen tots els paràmetres d’aquesta gestió (inversions en l’equipament, usos preferents…).

Per un correcte funcionament de l’equipament, periòdicament (anualment o bianualment, segons l’equipament), es fan comissions de seguiment, on participen tècnics municipals del districte, membres de l’Institut Barcelona Esport, el conseller d’esports del districte i representants dels partits de l’oposició. En aquestes comissions es fa el seguiment de les inversions obligades pel concurs, una explicació de la gestió que s’està fent i, a final d’any, s’estipulen els preus públics de l’equipament, que posteriorment són aprovats als plenaris de districte i, finalment, pel plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

El dret a compensació a les persones usuàries d’un Centre Esportiu Municipal

Aquesta compensació es determina en la normativa de funcionament de cada centre, on s’estipulen les mesures preses a cada cas. En el cas de la piscina Sant Jordi, s’especifica que “En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica”. Fa referència clara a les tasques de manteniment de la instal·lació, que en el cas de les piscines, consisteix en l’obligatorietat de buidar anualment el vas de la piscina per fer neteja o filtratge i garantir la salubritat, i també les diferents actuacions de manteniment d’altres espais de l’equipament.

Per tant, en el cas objecte de la queixa no estem davant d’una tasca de manteniment, és un cas d’afectacions superiors o imprevistos, com va ser la caiguda de part del sostre de la piscina, que va ocasionar l’aturada del servei durant uns mesos. Davant d’aquest situació, la resposta o alternativa s’articula conjuntament IBE/concessionari. En aquest cas es va prendre la decisió de rebaixar les quotes d’abonament dels mesos posteriors al tancament i, en el moment de la reobertura del servei, compensar la quota del mes en curs amb el pagament ja efectuat al mes d’octubre, quan van succeir els fets.

No obstant, aquesta proposta deixava sense solució els casos d’aquelles usuàries que únicament estaven inscrites a un servei temporal concret, com era el cas de la persona promotora de la queixa, que s’havia inscrit per a la realització d’un curs de natació puntual. Per això l’IBE va acordar amb l’entitat gestora que es retornaria l’import de manera proporcional als dies que no va poder fer ús del servei contractat.

La resolució de la situació

La Sindicatura de Greuges de Barcelona té constància que finalment aquesta quota ha estat retornada a la persona que va presentar la queixa, però desconeixem si les compensacions previstes per a usuàries habituals o puntuals han estat aplicades. És per això que demanem a l’Institut Barcelona Esports que s’asseguri, per una part,  que no queden reclamacions on no s’hagin aplicat les compensacions i, per una altra part, que a les normatives de funcionament dels Centres Esportius Municipals s’incloguin les compensacions a les persones usuàries en cas d’afectacions greus.