Després d’analitzar la mobilitat en transport públic per desplaçar-se fins al cementiri, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a la Tinència d’Ecologia i Infraestructures i a TMB la millora de l’accessibilitat en transport públic al Cementiri de Montjuïc, així com valorar la viabilitat de canviar la ubicació de les parades d’autobús, seguint criteris d’accessibilitat, seguretat i perspectiva de gènere.

Mitjançant una anàlisi dels recorreguts en primera persona, des de la Sindicatura s’ha comprovat com l’accés al Cementiri de Montjuïc esdevé un paradigma de la necessitat del vehicle privat per desplaçar-se a un espai d’ús públic, al qual poden necessitar acudir persones de diferents edats i condicions de mobilitat.

Cal indicar que, més enllà de l’accés al mateix recinte, també s’ha de tenir en compte que el desplaçament pel seu interior, amb força extensió i desnivell, només disposa d’oferta de transport públic (línia 107) els diumenges i festius de 9.30 a 14 hores, amb una freqüència de pas que oscil·la entre els 30 i els 45 minuts.

En conseqüència, és difícil que la ciutadania tingui present l’opció del transport públic per desplaçar-se al Cementiri de Montjuïc com a alternativa que satisfaci les seves necessitats.

La línia 21 d’autobús

Aquestes circumstàncies exposades s’agreugen a l’hora de fer el trajecte de tornada al centre de la ciutat (línia 21 sentit Paral·lel), quan cal desplaçar-se a la parada 2989, situació que requereix creuar la Ronda Litoral per sota, per un espai amb una mínima vorera i sense passos clars per als vianants, a banda que la ubicació de la parada és inviable per a persones amb problemes de mobilitat.

Parada 2989

En la informació municipal facilitada tampoc consta que s’hagin tingut en compte criteris per millorar la seguretat en indrets i parades poc transitades. És el cas d’aquesta parada 2989, que es troba en un punt aïllat i inhòspit, en una via amb pendent elevat per on sols circulen vehicles, sense trànsit de persones si no és per accedir al punt de parada de l’autobús. 

Cal tenir en compte que sovint les persones que visiten els cementiris poden tenir certa edat i ser dones. A aquestes condicions s’ha d’afegir que els punts d’espera no es troben en espais concorreguts i que els temps d’estada a les parades poden ser alts, a conseqüència de les baixes freqüències de pas dels autobusos. Per aquest motiu, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que seria important incorporar una visió en perspectiva de gènere en la ubicació dels punts de parada al Cementiri de Montjuïc  i a les parades de bus en general.

Respecte de l’accessibilitat, s’ha d’afegir que quan es consulta al servei telefònic d’atenció al client de TMB quines opcions hi ha per a dur a terme aquest desplaçament per part d’una persona amb problemes de mobilitat, la resposta és que ha d’agafar la línia 21 en sentit el Prat fins al final de la línia, per poder enllaçar amb l’estació de Rodalies per retornar a Barcelona.

La parada 3254, sense marquesina

A banda de la ubicació de la parada de la línia 21 per tornar al centre de la ciutat (que tampoc compta amb marquesina), un altre dels fets a millorar és que la parada 3254, a l’entrada del recinte, no disposa de marquesina. Cal destacar que aquesta parada fa de connexió entre les línies 21 i 107 i que sovint cal esperar-hi força estona. La següent parada a l’interior del recinte, que només dona servei a la línia 107 (parada 685), sí que en disposa.

Parada 3254

A més a més, és necessari mencionar la dificultat afegida en termes estrictes d’accessibilitat per a les persones amb discapacitats (siguin motrius o visuals).  Per exemple, des del punt de la parada 3254, a l’entrada del recinte, fins a les oficines i l’atenció ciutadana, hi ha un recorregut aproximat d’uns cent metres, en un terreny amb un cert pendent, situació que pot presentar dificultats per a alguns col·lectius.