Barcelona, 22 de gener de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona mostra la seva preocupació per la notícia difosa a través dels mitjans de comunicació, relativa a una situació de crisi institucional dels cossos policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de Mossos d’Esquadra.

La complexitat de la gestió de la seguretat en una ciutat com Barcelona va portar a la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la ciutat a signar, l’any 2004, un conveni de col·laboració en tasques policials. Amb el temps, s’ha anat concretant a través de protocols en matèria de seguretat ciutadana i de prevenció i atenció a les violències masclistes. El cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha anat formant per assumir les noves competències amb rigor i professionalitat.

Com a resultat d’aquest model pioner de coordinació i cooperació operativa dels dos cossos policials, s’han aconseguit grans èxits en matèria de seguretat a la ciutat. En aquest sentit, i com apunten els mitjans de comunicació, els equips policials conjunts han intervingut en 400 actuacions en matèria de salut pública i han clausurat una mitjana de gairebé un narcopís a la setmana.

Ara, aquesta situació de crisi, que apunten els mitjans de comunicació, pot posar en risc el treball conjunt dels dos cossos policials en matèria d’investigació, principalment de delictes vinculats amb el tràfic de drogues.

Sens dubte, trencar aquest model és perjudicial per a la ciutadania, ja que implicaria una pèrdua d’efectius policials dedicats a la investigació de delictes i podria comportar una proliferació de delictes contra la salut pública, entre altres.

Per això, la Sindicatura de Greuges de Barcelona apel·la a l’entesa dels responsables institucionals per donar continuïtat a la fórmula col·laborativa dels dos cossos policials que operen en la nostra ciutat.