Segons l’enquesta de percepció del turisme i les queixes rebudes a la Sindicatura, cada any augmenten les molèsties relacionades amb la convivència derivada de l’ús intensiu de l’espai públic per part de les persones visitants i dels vehicles compartits.

Un d’aquests casos és el de l’Associació de Veïns i Veïnes del Gòtic, que l’abril del 2022 va presentar una queixa a la Sindicatura en què exposava la manca d’actuació municipal davant l’ocupació indeguda de l’espai públic per part de bicicletes i motocicletes de lloguer. Aquests vehicles, cada cop més nombrosos a la ciutat, són utilitzats majoritàriament per persones visitants, que sovint no tenen respecte per l’entorn i deixen els vehicles llogats abandonats en zones que impedeixen el pas o al mig del carrer.

A més, des de l’associació es queixaven que ja des del novembre del 2020 havien presentat queixes, tant escrites com a través dels canals de participació del barri. Tanmateix, com s’ha pogut constatar des de la Sindicatura, l’atenció rebuda per part de l’Associació de Veïnes i Veïns del Gòtic és més millorable, ja que en la majoria dels casos o no es va atendre la seva petició, o se l’ha atès però sense adreçar-la al canal adequat, o se l’ha informat incorrectament.

Què diu la normativa?

D’acord amb la norma general de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles (OCVV), existeix un límit màxim de vuit dies consecutius per a romandre estacionat al mateix lloc i, en el cas específic de les bicicletes, s’habilita la seva retirada a partir d’un mes.

Tanmateix, aquesta mesura no és aplicable a les bicicletes, ciclomotors o motocicletes de lloguer, atès que les empreses concessionàries tenen l’obligació de retirar qualsevol vehicle mal estacionat en un termini màxim de 24 hores.

Segons informa Prevenció i Seguretat, l’equip de Policia de Barri ha fet accions preventives dirigides específicament a les empreses dedicades al lloguer de bicicletes i motocicletes  a Ciutat Vella per tal d’informar dels aspectes més rellevants pel que fa a la circulació i l’estacionament d’aquests vehicles. No obstant, els nombre de bicicletes i motocicletes mal estacionades a l’espai públic és considerable.

La decisió de la Sindicatura

La Sindicatura reclama a l’Àrea d’Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge (Mobilitat) que insti a les empreses de lloguer d’aquests vehicles a complir amb totes les obligacions establertes per la normativa i a la retirada en menys de 24 hores d’aquells que no estiguin ben estacionats. I, si s’escau, que exerceixi les penalitzacions i mesures coercitives que li atorga la llei, inclosa la possible revocació de la llicència amb els requisits legals. De la mateixa manera, recorda a l’Àrea de Seguretat i Prevenció que tenen l’obligació de fer complir la normativa aplicable a l’estacionament de vehicles a la via pública, incloent-hi les de lloguer.