La Sindicatura de Greuges de Barcelona fa dues recomanacions a l’Institut Barcelona Esports (IBE) per reforçar les seves accions de prevenció davant les violències sexuals.

Des de la Sindicatura es valoren positivament les actuacions de l’IBE, com ara elevar l’incident a la persona referent del protocol per prendre les mesures preventives necessàries, i organitzar diverses sessions formatives per difondre els protocols.

Barcelona, 9 de maig de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports han treballat conjuntament en relació amb uns fets d’índole sexual ocorreguts davant d’un Centre Esportiu Municipal (CEM).

Davant la denúncia d’una usuària d’un CEM, la Sindicatura ha emès una resolució amb dues recomanacions a l’Institut Barcelona Esports (IBE): donar trasllat de les incidències a la persona referent de protocol del CEM per aplicar les mesures necessàries per eradicar el problema, i difondre el protocol a tots els CEM per reforçar que siguin espais segurs i lliures de violències, així com assegurar el seu desplegament efectiu.

L’IBE ha coincidit en les recomanacions de la Sindicatura i ja ha reforçat la seva actuació. Entre altres mesures, ha elevat l’incident a la persona referent del protocol per prendre les accions preventives necessàries, i ha organitzat diverses sessions formatives per difondre els protocols.

La ciutadana denuncia els fets i la resposta de l’IBE

Una persona usuària d’un CEM de la ciutat va denunciar agressions verbals i sexuals a la porta del gimnàs per part d’una altra persona usuària. Concretament, els fets van succeir abans de les set del matí, en unes escales ubicades al costat de l’espai on la gent espera per accedir a les instal·lacions.

La ciutadana va dirigir-se a l’Institut Barcelona Esports (IBE) per traslladar aquests fets, i posteriorment va adreçar-se a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per exposar la seva disconformitat amb la resposta donada per l’IBE. Cal detallar que la ciutadana també va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra el comportament d’aquest usuari que, segons amplia, fa més d’un any que fa comentaris de caràcter sexual i racistes. En aquesta línia, també s’ha dirigit a SOS Racisme.

Pel que fa als fets, l’IBE va respondre la ciutadana. La Sindicatura va considerar insuficient i inadequada aquesta primera resposta i es va adreçar a l’IBE fent dues recomanacions per tal de garantir l’aplicació de la normativa d’ús dels CEM, que  estableix que totes les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic i que el fet de no respectar-ho, pot comportar una sanció segons la gravetat dels fets.

En aquesta línia, més enllà dels comportaments punibles penalment, situacions com l’exhibicionisme obscè, les injúries sexuals o les masturbacions en espais públics o oberts poden ser constitutius d’una infracció administrativa, tal com preveu la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

La resposta de l’IBE a les recomanacions de la Sindicatura

L’IBE ha respost expressant l’acord a les consideracions fetes per la Sindicatura, amb l’objectiu comú d’erradicar les violències de qualsevol mena i, especialment, les que afecten les dones, que requereixen una actuació ferma i inequívoca per part de les administracions públiques. En aquest sentit, l’IBE ha comunicat que ha traslladat les incidències a la persona referent de protocol del CEM perquè es prenguin les mesures preventives necessàries.

Quant a la segona recomanació, l’IBE informa que entre els mesos de març i de maig de 2023, també en els mesos de març i maig de 2024, ha dut a terme tres sessions formatives anuals que contribueixen a difondre els protocols contra el maltractament, les violències sexuals, les violències LGTBI-fòbiques i racistes. Aquestes sessions han s’han enfocat en els següents temes: diversitat sexual i de gènere a l’àmbit esportiu, perspectiva intercultural i religiosa en l’esport, i formacions adreçades directament a les persones referents dels protocols, tant en temes de prevenció de la violència sexual envers infants i adolescents com envers persones adultes.

Tanmateix, l’IBE també ha puntualitzat que els fets denunciats van passar fora de l’horari d’obertura del CEM, davant la porta de l’equipament, però fora de l’edifici, a l’espai públic. Les imatges de la càmera exterior del CEM mostren com uns moments després dels fets (quan el CEM encara està tancat) fa acte de presència una unitat de la Guardia Urbana, que conversa amb les persones implicades sense prendre cap tipus de mesura addicional al respecte.

El Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals envers persones adultes en equipaments esportius per a persones adultes

El mes de març de 2023, l’Institut Barcelona Esports va publicar el Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals envers persones adultes en Equipaments Esportius Municipals Aquest protocol parla, entre altres, de tolerància zero amb aquestes accions i dels centres esportius municipals com a espais segurs per a totes les persones que practiquen esport.