El consistori va assabentar-se de l’errada i va anul·lar d’ofici l’expedient sancionador el mateix dia que el ciutadà va rebre la notificació de la sanció, ja en via executiva.

La defensoria s’ha dirigit a l’Institut Municipal d’Hisenda i a l’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans per evitar que es repeteixin situacions similars.

Barcelona, 6 de juny del 2024 – Després d’un cas en què l’Ajuntament va sancionar, mitjançant el sistema de captació d’imatges, un vehicle traslladat per la grua municipal i que tenia la prohibició de circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la Sindicatura s’ha dirigit a l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i a l’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans per evitar que es puguin reproduir aquest tipus d’equivocacions.

Concretament, la Sindicatura ha recomanat a l’IMH que continuï implementant mesures tècniques i organitzatives perquè no es tornin a repetir aquests fets. També ha traslladat a l’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans la necessitat de trobar solucions operatives per fer un cribratge d’imatges dels vehicles sancionats, amb l’objectiu de reduir el marge d’error.

Què va passar exactament?

Una ciutadana va explicar a la Sindicatura que havia estat sancionada per circular per la ZBE amb un vehicle no autoritzat. La persona afectada va demostrar que, dos dies abans de la sanció, havia cedit el vehicle a l’Ajuntament, per tal de procedir al seu desballestament i donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i a l’impost municipal de circulació.

La curiositat del cas és que la persona va ser sancionada per una infracció amb un vehicle que ja no era de la seva propietat i que era traslladat per la grua municipal, com pot observar-se a la fotografia que il·lustra la notícia.

L’Ajuntament de Barcelona va assabentar-se de l’errada i va anul·lar d’ofici l’expedient sancionador el mateix dia que el ciutadà va rebre la notificació de la sanció, ja en via executiva.

El sistema de captació d’imatges

Actualment, es tracten automàticament les infraccions per incompliment de l’accés a la Zona de Baixes Emissions i les d’excés de velocitat captades per radars de punt en entorns escolars, zones de circulació a 30 km/h i radars de tram.

En aquest cas, la sanció va imposar-se a partir del sistema de detecció d’infraccions per captació d’imatges. Respecte d’aquest tema, l’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans ha explicat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que les captacions de vehicles que el sistema identifica com a infractors de l’ordenança de qualitat de l’aire passen per una doble verificació de la matrícula del vehicle, amb una fiabilitat superior al 95%.

Si el resultat és positiu, es passa el filtre de la llista blanca de vehicles autoritzats a circular per la ZBE en la data de la captació. En el cas que no estigui a la llista, es procedeix a enviar la captació a l’Institut Municipal d’Hisenda com a proposta de sanció. Durant tot aquest procés no hi ha cap persona que visioni les imatges de la captació.

Les recomanacions de la Sindicatura

Tot i que l’Ajuntament ha informat que no hi ha comprovació de les imatges per part de cap persona, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que s’haurien d’explorar solucions tècniques per fer un adequat cribratge d’imatges, amb l’objectiu d’evitar que es repeteixi una situació similar. La intervenció humana en l’anàlisi de les imatges hauria detectat ràpidament que es tractava d’un vehicle que era traslladat per una grua.

La Sindicatura també vol fer incís en el moment en què la imatge es remet a l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) perquè procedeixi a la proposta de sanció. En aquest cas, tampoc ningú va adonar-se de la incongruència entre la infracció i el contingut de la imatge. Per aquest motiu, i en la mateixa línia de la primera recomanació, la defensoria ha demanat a l’IMH que continuï implementant mesures tècniques i organitzatives per evitar aquest tipus d’equivocacions.