Conviuen amb una manca d’intimitat i intromissions il·legítimes per la proximitat als seus balcons d’una passarel·la pública  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama de nou al Districte de Nou Barris una solució pels veïns i veïnes afectades per la manca d’intimitat i seguretat que ocasiona la passarel·la entre ascensors del carrer Alcàntara.

La defensoria ja es va posicionar respecte aquest cas amb una resolució al juliol de 2022, proposant diferents solucions. Posteriorment, també s’ha reunit en diverses ocasions amb responsables del Districte i de l’Àrea d’Urbanisme per arribar a acords d’actuació. Però aquests no s’ha complert i el veïnat espera encara l’actuació de l’ens municipal.

Un problema que ve de lluny

El novembre de 2020, dues persones veïnes d’una finca del carrer Alcàntara van presentar una queixa a la Sindicatura per la situació d’una passarel·la que uneix dos ascensors en un tram d’escales a l’alçada de la seva finca.

La passarel·la queda just a l’alçada dels seus balcons i a pocs metres dels seus habitatges i, en conseqüència, la seva intimitat i seguretat es troba afectada. Malgrat plantejar el problema al Districte, no rebien resposta.

Després d’estudiar la queixa, la Sindicatura va recomanar al juliol de 2022 que es donés resposta a aquestes persones, proposant algunes possibles solucions. Aquestes es van descartar per motius tècnics i, després d’una mediació –incloent una visita als pisos més perjudicats- per part de la defensoria, es va acordar que des del Districte es visitarien els immobles afectats per conèixer de primera mà la realitat amb que conviuen aquestes persones. Tanmateix, aquesta visita no s’ha fet i les persones afectades segueixen veient la seva quotidianitat compromesa.

Per aquesta raó, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanem l’actuació del Districte de Nou Barris, segons els acords als quals es va arribar, que contemplaven la visita als habitatges afectats per part d’un tècnic del districte i la valoració d’opcions concretes per la passarel·la en el punt esmentat.

Una atenció i informació inadequada

Més enllà de la complexitat que pugui suposar trobar una solució adequada a un conflicte com aquest, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera important que el veïnat rebi una atenció i informació adequada quan es tracta d’un problema de seguretat i intimitat com l’esmentat, al que malauradament han de fer front diàriament les persones afectades.

L’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per ser una administració que garanteixi els drets de ciutadania i actuï amb diligència davant de possibles vulneracions. Des d’aquesta perspectiva, és preocupant la manca d’actuació del Districte de Nou Barris, tot i els esforços efectuats per la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Recordem que els òrgans municipals tenen el deure de col·laboració envers la defensoria de la ciutat.