La defensoria actua d’ofici i mostra la seva preocupació per la possible discrepància entre les línies estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de salut i la decisió d’acollir una fira internacional sobre el joc, els casinos i les apostes.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tingut coneixement de la previsió d’acollida de la Fira del Joc, Casinos i Apostes del 20 al 22 de gener de 2025 (anomenada ICE and iGB Affiliate 2025) al recinte Fira de Barcelona Gran Via. De fet, a la pàgina web de Barcelona Convention Bureau ja consta informació sobre la celebració d’aquest esdeveniment.

La Sindicatura ha actuat d’ofici davant la seva preocupació per la possible discrepància entre les línies estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de salut i la decisió d’acollir una fira internacional sobre el joc, els casinos i les apostes. Aquesta intervenció d’ofici de la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha estat dirigida a demanar informació a dos òrgans de l’Ajuntament: la 4a Tinència d’Alcaldia (Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme) i la Regidoria de Salut.

Pel que fa al primer, la defensoria ha preguntat quin ha estat l’òrgan impulsor de la candidatura de Barcelona per acollir aquest esdeveniment; la idoneïtat de la decisió municipal; els costos i els beneficis previstos, o la durada del compromís de Barcelona amb aquesta fira. Respecte de la Regidoria de Salut, la Sindicatura ha demanat quin rol ha tingut en la presa de decisions per aquest esdeveniment a la ciutat de Barcelona, així com quines accions estan previstes en relació amb la Fira del Joc, Casinos i Apostes programada el gener del 2025.

En els darrers 12 anys, el principal esdeveniment mundial de la indústria del joc i les apostes s’havia produït a Londres. Segons la informació publicada a la pàgina web de l’iGB Affiliate, la decisió de portar a Barcelona aquest esdeveniment internacional és el resultat d’un procediment competitiu entre quatre ciutats, en què ha resultat guanyadora la candidatura barcelonina.

Les accions de l’Ajuntament per abordar el joc

L’any 2019 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va elaborar l’informe Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona, que ja alertava de les conseqüències per la salut que podia generar el trastorn del joc i proposava recomanacions. Entre altres, manifesta la necessitat de limitar i reduir la publicitat dels jocs d’apostes, de les cases d’apostes físiques i dels espais virtuals de joc d’apostes en línia, així com promoure canvis en la legislació per reduir la publicitat en l’espai públic i altres ubicacions, com el transport públic o els mitjans de comunicació.

Una altra referència de l’Ajuntament de Barcelona és el Pla per a la prevenció de l’addicció al Joc 2019-2023: mesura de govern, que exposa que, davant de les evidències dels impactes del joc en la salut de la població i especialment en la salut mental, Barcelona vol ser una ciutat referent en la prevenció del joc patològic. Se suggereixen una sèrie d’objectius:

  • Treballar pel decreixement de les cases d’apostes, bingos i casinos.
  • Ampliar les mesures de prohibició, publicitat i patrocini dels negocis de joc.
  • Construir programes de prevenció.
  • Avançar en el coneixement de l’impacte en la salut
  • Sensibilitzar la població sobre els impactes en la salut del joc problemàtic.

En aquesta línia, també cal citar el Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024, que defineix diverses accions vinculades al joc: limitar i ordenar els establiments de joc on es realitzen apostes a la ciutat, prevenir l’ús problemàtic del joc d’apostes i els videojocs, o elaborar una campanya de sensibilització específica per dotar d’eines a la població per a la prevenció dels danys associats al joc d’apostes, entre altres.

En últim lloc, dos documents més que treballen en la lluita contra el joc patològic en l’àmbit barceloní: el II Pla de Salut Mental de Barcelona 2023-2030, que també aborda aspectes que poden afectar o incidir en les addiccions al joc, i el Pla de salut de la Regió Sanitària de Barcelona 2021-2025, que estableix l’objectiu específic de prevenir el consum de drogues i les addiccions vinculades al comportament.

Segons les darreres dades de l’Observatori sobre Drogues i Addiccions Comportamentals de Catalunya (OCDA) referents a addiccions sense substància l’any 2022, el 76% d’inicis de tractament han estat motivats per trastorns vinculats al joc d’apostes, seguit de molt lluny pels videojocs (7%) i el sexe (6%).

“Des de la Sindicatura considerem que la decisió d’acollir aquest esdeveniment no segueix la línia estratègica del consistori de prevenció de l’addicció al joc. Ens preocupa que la nostra ciutat promocioni aquestes pràctiques i sigui amfitriona d’un dels esdeveniments mundials més grans vinculat al joc, els casinos i les apostes. Quan parlem de salut mental, fem nostres les paraules de la Federació Catalana de Drogodependències: les apostes no són un joc”, ha conclòs el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.