Des del mes de maig de 2023, s’han modificat els criteris d’entrada dels acompanyants de persones amb diversitat funcional. A partir d’ara, únicament accedeixen gratuïtament al Parc els o les acompanyants d’aquelles persones que tinguin necessitat de suport d’una tercera persona i que així consti a l’acreditació corresponent.

En concret, la normativa del Parc estableix que “per acollir-se a la tarifa de persona amb diversitat funcional és imprescindible acreditar un mínim del 33% de grau de disminució mitjançant la presentació del certificat de grau de discapacitat o la targeta acreditativa d’aquesta. Es farà entrega d’una entrada gratuïta per a una o un acompanyant només en el cas que la persona amb diversitat funcional acrediti la necessitat d’una tercera persona amb el carnet proporcionat per la Generalitat”. Aquesta informació queda recollida a la pròpia pàgina web del Parc des d’on es poden adquirir les entrades.

Mesures del Parc per a la inclusió de les persones amb diversitat funcional

El Parc té implementades un seguit de mesures de caràcter econòmic i social que tenen per objectiu que les persones amb discapacitat puguin viure l’experiència del parc amb les mateixes oportunitats que tothom.

Així, pel que respecta a les tarifes, les persones amb discapacitat a partir d’un 33% acreditat, disposen d’un descompte del 80% sobre el preu ordinari de 35 euros, havent d’abonar únicament 7 euros.

Pel que fa a l’accessibilitat, el Parc disposa d’un seguit de serveis per a les persones amb diversitat funcional: una guia per conèixer el Parc amb pictogrames descriptius de les característiques de les atraccions, destinat a oferir suport d’anticipació de la visita per a famílies o educadores; un plànol d’accessibilitat del Parc, que mostra els serveis, restaurants, les atraccions i les seves característiques, com la durada, si hi ha foscor, si està adaptada per a cadira de rodes, si fa por…; atraccions amb accés adaptat i d’altres completament adaptades per a cadires de rodes, com l’Embruixabruixes o el Castell dels Contes, i molts altres espais adaptats.

D’altra banda, també s’han adequat taquilles específiques per a les vendes anticipades i les persones amb diversitat funcional, i el personal operador té indicacions d’atendre primer aquestes últimes per garantir un accés més ràpid al parc. De la mateixa manera, les persones amb discapacitat i les acompanyants tenen accés preferent a les atraccions i a altres instal·lacions del parc.

La Sindicatura demana al Parc bonificar l’entrada general a les persones acompanyants

La Sindicatura de Greuges considera que el Parc del Tibidabo promou nombroses mesures per possibilitar que totes les persones amb discapacitat, i altres col·lectius amb necessitats específiques, tinguin accés al dret al lleure en condicions d’igualtat.

Tanmateix, considera que, de la mateixa manera que ja fa amb les famílies nombroses o monoparentals, cal bonificar l’entrada general a l’acompanyant de la persona amb discapacitat que no tingui reconegut l’accés amb gratuïtat. Aquesta mesura evita que es generin greuges entre col·lectius.