La trobada ha tractat les migracions de persones des d’una mirada local i com les ciutats poden gestionar la mobilitat humana garantint la inclusió, la prosperitat i la cohesió social.

Barcelona, 14 de maig de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha participat en el III Congrés Internacional d’AGOL, celebrat a la ciutat de Buenos Aires del 7 al 9 de maig de 2024. Aquesta trobada ha tractat les migracions de persones des d’una mirada local i com les ciutats poden gestionar de manera efectiva la mobilitat humana per garantir la inclusió, la prosperitat i la cohesió social.

El representant de la Sindicatura de Greuges de Barcelona que ha participat ha estat el cap de gabinet, Oriol Puig, que ha dut a terme una ponència sobre l’informe Joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona, en el marc de la taula ‘Prácticas Sostenibles de Ombudsperson para avanzar hacia políticas de inclusión’.

L’informe de Joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona

L’any 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona va elaborar aquest informe amb la finalitat d’abordar la realitat d’aquest col·lectiu vulnerabilitzat des de la perspectiva de la garantia de drets. L’estudi identifica com millorar i facilitar la transició a l’edat adulta en condicions d’igualtat i equitat, i trasllada un seguit de recomanacions relacionades amb qüestions jurídiques, socioeconòmiques, comunitàries i de governança.

Què és AGOL

L’Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL) és una ONGD internacional constituïda a la ciutat de Río Cuarto, a Córdoba (Argentina) l’any 2019. AGOL reuneix més de 100 ombudspersons, defensores i defensors del poble, personers, síndics, mediadors, i presidents de comissions de DDHH de més de 10 països, amb l’objectiu de ser una organització que promogui la discussió, la cooperació i l’intercanvi d’experiències entre Ombudsperson Locals.