La defensora ha considerat que manquen elements objectius que motivin la cessió d’un espai del Casal de Barri de Can Rectoret per a ús exclusiu d’una associació veïnal i recomana que es valori la possibilitat d’elaborar unes bases públiques per assignar l’ús dels casals de barris a les entitats del territori.

Nota de premsa