Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha resolt dues queixes de la ciutadania que fan referència al dret d’opció lingüística i ha recordat que cal complir amb la normativa vigent.

Nota de premsa