Cal que sigui més proactiu davant de les queixes presentades, ja que la ciutadania en desconeix la regulació; que activi els mecanismes de control que ha d’exercir vers les empreses mediadores, i que informi en el seu portal web del contingut del Decret 34/2016.

Nota de premsa