Aquesta setmana, en la qual s’ha celebrat el Dia per l’eliminació de la discriminació racial, l’Audiència de Barcelona ha condemnat un conductor d’autobús de TMB que va discriminar una família d’origen marroquí, arribant a agredir la mare i una de les filles. Més enllà del seu recorregut judicial , la Sindicatura de Greuges de Barcelona es va pronunciar al 2021 sobre aquest cas davant la queixa de la ciutadana agredida, recordant a TMB que té el deure de vetllar perquè no es produeixin conductes discriminatòries negatives en la prestació del servei de transport públic.

Recuperem aquest cas arran de la sentència per destacar la importància de què els serveis públics controlin l’actuació dels seus treballadors i treballadores i revisin les actuacions, amb la contundència disciplinària deguda davant de pràctiques discriminatòries.

Un cas de discriminació i agressió al transport públic

Al maig de 2020, una dona d’origen marroquí i les seves filles menors d’edat van agafar un autobús. Davant un problema amb la validació del títol de transport, el conductor va reaccionar amb un comportament agressiu i xenòfob, amb insults de caràcter racista i una agressió a la dona, intentant treure-li el vel que portava.

Davant d’aquests fets, la ciutadana va denunciar el conductor davant la justícia i va interposar una queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Aquesta va demanar informació a TMB sobre les mesures disciplinàries per conèixer el control intern que s’havia fet de l’incident.

Una gestió poc contundent

Davant la demanda d’informació de la Sindicatura al juliol de 2020, TMB va manifestar al juny del 2021 que s’havia obert un expedient disciplinari al treballador, que estava en fase d’instrucció. Afegien que, atès que s’havia presentat denúncia pels mateixos fets davant els Mossos d’Esquadra, no podien fer cap comentari sobre l’actuació fins que el cas estigués resolt.

Un cop finalitzada la instrucció de l’expedient disciplinari, TMB va comunicar que s’havia estimat que aquesta actuació comportava una falta i l’adopció de les corresponents seves mesures disciplinàries. Per motius de confidencialitat, però, no podien facilitar més detalls. Per tant, no es va facilitar informació de quines mesures disciplinàries s’havien aplicat, de manera que la Sindicatura no va poder avaluar la seva proporcionalitat.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona va resoldre que TMB havia actuat de manera ajustada al dret, però que, davant d’un presumpte delicte d’odi i discriminació comés per un prestador d’un servei públic, no s’havia proporcionat la informació necessària per poder valorar de manera adequada el procés sancionador dut a terme. La Sindicatura també va demanar que se la informés sobre el pronunciament judicial d’aquest cas per tal de poder revisar les mesures finalment adoptades.

La condemna

Un cop l’Audiència de Barcelona ha resolt el judici, amb una condemna pel conductor, aquesta Sindicatura troba d’especial importància contrastar les mesures disciplinàries imposades i demanarà a TMB informació del cas novament.

Cal recordar que els delictes d’odi i discriminació no només ataquen i posen en risc la seguretat individual, sinó també la col·lectiva, i constitueixen vulneracions directes dels principis de llibertat, igualtat, dignitat, democràcia, respecte als drets humans i a les llibertats públiques. I resulta una conducta del tot intolerable per part d’un prestador de servei públic.