Ara per ara, només podem concloure que la ciutat de Barcelona no està seguint la Resolució del Parlament Europeu per aconseguir l’objectiu d’amiant zero l’any 2028”, ha remarcat Vilà.

Nota de premsa