Per aquest motiu, la defensora de la ciutadania de Barcelona ha decidit actuar d’ofici i endegar una investigació sobre aquesta situació.

Nota de premsa