Després del desallotjament de l’Acampada x Drets a Plaça Catalunya, Vilà ha manifestat que “s’ha de pensar una solució global per a totes les persones sensellar. Cal una col·laboració entre administracions”.

Nota de premsa