Montserrat Canadell, defensora de la ciutadania de Salt, reflexiona sobre la necessitat d’implicar-se i fer un esforç global per tal d’erradicar la pobresa mundial.

Nota de premsa