El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha moderat la taula Experiències des dels ens locals, el tercer sector social i l’activisme pel dret a l’habitatge, en el marc de la jornada ‘El repte de l’habitatge a Barcelona en clau metropolitana’, organitzada per les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

La taula ha estat formada per Francesc Hernández, cap del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics de la Diputació de Barcelona; Sonia Lacalle, responsable de l’Assessoria Jurídica Social de Càritas Diocesana de Barcelona; Ivo Recoder, coordinador jurídic de l’Associació Oasiurbà, i Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.

La jornada ha perseguit l’objectiu de debatre al voltant del repte que suposa garantir el dret a l’habitatge des dels municipis amb polítiques públiques concebudes en clau metropolitana. La sessió ha comptat amb els diferents nivells administratius amb competències en aquest àmbit, i també amb el tercer sector social, el moviment veïnal i activista pel dret a l’habitatge, les institucions o organitzacions que vetllen pel compliment dels drets socials, i el món acadèmic.

David Bondia ha incidit en la defensa del dret a l’habitatge: “El dret a un habitatge digne ha de ser reconegut i executable com a dret humà fonamental. Considerem que no tenir garantit el dret a un habitatge digne sense haver de fer un esforç econòmic desproporcionat té uns efectes psicosocials profunds, ja que impedeix realitzar altres aspectes de la vida, com ara la independència i la formació personal, l’accés al treball i l’accés a l’oci i a la cultura, i formar una família amb els membres que es desitgi. Les dificultats per accedir a un habitatge estable augmenten el risc de pobresa i exclusió social i creen un cercle difícil de trencar”.