El consistori no aplica cap correcció al respecte, tot i haver estat proposades possibles solucions, tant per part de les persones afectades com per la mateixa síndica de greuges.

Nota de premsa