Una delegació de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha desplaçat a Sevilla per dur a terme una sessió d’intercanvi tècnic sobre mediació i assentaments informals amb el Defensor del Pueblo Andaluz. A aquesta trobada han assistit el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, l’adjunta al síndic, Eva Garcia Chueca, i Maria José Nuñez, assessora tècnica de la Sindicatura.

La jornada ha iniciat amb la responsable de l’àrea de mediació, Marina Otero, i una assessora del seu equip, Maria José Ruiz, explicant l’estructuració del departament; quin tipus de mediació fan; com és el registre d’un expedient de mediació, així com casos reals d’intervenció. Des de la seva implantació l’any 2015, amb 57 mediacions anuals, el servei de mediació del Defensor del Pueblo Andaluz ha crescut fins a les 350 mediacions amb què va tancar el 2021.

En aquesta línia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona està explorant de quina manera pot incorporar la mediació i la resolució pacífica de conflictes a la seva tasca de defensa i garantia dels drets humans de proximitat.

Posteriorment, l’àmbit de treball s’ha centrat en la situació de les persones que resideixen en assentaments informals. La Sindicatura s’ha reunit amb la persona responsable de l’àrea d’estrangeria, seguretat ciutadana, presons i administració de justícia, Ana Vinuesa, i la responsable de l’àrea d’habitatge, urbanisme, transports i igualtat de gènere, Amparo Arguisjuela, per conèixer quines són les pràctiques habituals i les principals recomanacions que emeten.

Aquesta segona sessió ha finalitzat amb la incorporació de la persona responsable de l’àrea d’infància, educació, cultura i esport, Mayte Salces, a qui hem traslladat les conclusions més destacades de l’informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona.