La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama a l’Ajuntament de Barcelona que protegeixi els drets del veïnat de Sagrada Família, que té dificultats per conciliar la seva vida diària amb els usos turístics de l’entorn.

Arran de la queixa d’una persona pels efectes de la turistificació al seu barri, la Sindicatura ha estudiat aquest fenomen i l’afectació dels drets del veïnat que comporta. La conclusió és que, tot i que l’actuació del consistori s’ajusta al que estableix la llei i que s’està actuant per aconseguir una gestió adequada del turisme, no s’està protegint de manera eficaç a la població dels entorns del temple.

La turistificació afecta multitud de drets

L’activitat turística que envolta la Sagrada Família afecta al gaudiment de diferents drets de la ciutadania, com ara el dret a la convivència pacífica, a l’espai públic, a l’habitatge o al medi ambient, entre d’altres.

La Sindicatura rep nombroses queixes relacionades amb problemes de convivència derivats de l’ús intensiu de l’espai públic per part de les persones visitants. Aquestes problemàtiques encarnen les denominades “externalitats negatives” del turisme, i entren en conflicte amb el dret a la ciutat de la població local. Recentment la Sindicatura s’ha pronunciat sobre altres casos relacionats amb l’activitat turística, com va fer al maig amb la recomanació de reforçar la no-transmissibilitat de les llicències per habitatges d’ús turístic.

Requereix especial atenció la situació als espais de gran afluència (EGA), com és la Sagrada Família i el seu entorn. Aquests són llocs on es concentra una gran quantitat de visitants, incrementant l’impacte sobre la convivència amb el veïnat de la zona.

Pèrdua de la identitat dels barris

Un dels efectes preocupants que observa la Sindicatura davant la turistificació d’espais com l’entorn de la Sagrada Família és la pèrdua de la identitat dels barris i la dedicació del teixit comercial a les necessitats de les persones visitants per davant del veïnat.

La transformació dels usos comercials dels locals de la zona poden generar dificultats per la població que vol desenvolupar una vida quotidiana. Tant per l’accés a béns i serveis, com per l’increment del seu preu.

Aquesta transformació també afecta el teixit associatiu del barri, especialment davant la dificultat per garantir l’accés a un habitatge al barri per la població. A més a més, persones grans i infància pateixen una afectació especial per la turistificació, ja que les primeres sovint són les més afectades per una pèrdua del sentiment de pertinença al lloc, mentre que les segones no poden gaudir d’autonomia ni espai d’esbarjo suficient.

L’acció de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona està actuant per gestionar de manera adequada l’afluència turística a la ciutat, com mostren els diferents plans estratègics i mesures de govern en aquesta matèria i la creació d’òrgans com el Consell de Turisme i Ciutat o la Taula de Gestió Turística. Però aquesta actuació no és suficient per garantir els drets de la ciutadania de la Sagrada Família i altres entorns turístics.

Un dels aspectes de l’estratègia municipal que preocupa a la Sindicatura és la desconcentració turística. L’impuls de mesures correctores de l’impacte negatiu de l’activitat turística és positiu, però existeix un risc d’expulsar cap a altres territoris els mateixos problemes que es donen ara als barris més tensionats pel turisme.

Finalment, la Sindicatura ha emès una sèrie de recomanacions per assegurar la protecció del dret a la ciutat de la població d’aquest barri, que passen per reforçar el control de les activitats comercials i la seguretat de la zona, la revisió de l’eficàcia de les mesures adoptades, que es creï un espai de debat per repensar el model de turisme a fi de fer-lo compatible amb la protecció dels drets de proximitat, i que aquestes recomanacions es facin extensives a la resta de districtes afectats per la turistificació.¡

Respecte de la recomanació de crear un espai de debat per repensar el model de turisme a fi de fer-lo compatible amb la protecció dels drets de proximitat, el març de 2024 l’Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Sindicatura que valora la idoneïtat d’aquesta recomanació i que la incorpora com a proposta pel grup de treball ‘Prioritats per al model turístic de la ciutat als propers anys‘, que forma part del Consell de Turisme i Ciutat.