Abans de finalitzar el 2018 hauran d’estar implantades les dues millores proposades per l’Ajuntament: l’ampliació en 4 de les places de càrrega i descàrrega i el control de l’accés al c/Freixures mitjançant pilones hidràuliques.

Nota de premsa