Recurrentment, la ciutadania barcelonina es dirigeix a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per expressar la seva disconformitat amb la ubicació dels contenidors i demanar canvis d’emplaçament, ja que les molèsties ocasionades sovint impedeixen al veïnat dur a terme el seu dia a dia amb normalitat.

Des de la defensoria de la ciutadania barcelonina es recorda a l’Ajuntament que, ha de procurar, entre altres aspectes, que la ubicació escollida per instal·lar els contenidors de recollida de residus resulti la menys molesta possible per a les persones veïnes.

Com actua la Sindicatura davant d’aquests casos?

La funció de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és la defensa dels drets de la ciutadania quan es puguin veure afectats per l’actuació municipal. Però no és funció d’aquesta institució determinar la forma concreta de prestar el servei de recollida de residus, ja que cal tenir-lo en compte en conjunt, així com valorar els condicionants tècnics presents que fan que s’hagin d’adoptar decisions basades en la discrecionalitat.

Ara bé, convé adoptar les decisions més beneficioses per al conjunt de la població, sempre intentant que hi hagi el mínim nombre d’afectacions possibles. En el cas que es comprovi alguna afectació, cal prendre les mesures adients per minimitzar les incidències que puguin produir-se.

Com s’escull la ubicació dels contenidors?

Primerament, la Sindicatura vol compartir informació rellevant sobre els criteris a tenir en compte en l’elecció de la ubicació dels contenidors. La recollida de residus urbans és un servei de prestació essencial i es caracteritza per una especial i elevada complexitat d’organització i de requeriments logístics.

El disseny del sistema i del procediment de recollida de residus urbans per part dels ajuntaments és de potestat de decisió discrecional de les administracions públiques. Aquest fet es dona quan, entre solucions tècniques diferents, totes possibles i legítimes, l’administració pública n’opta per una, motivada com la millor d’acord amb el principi de bona administració.

Hi ha un document municipal que recull els criteris tècnics per instal·lar elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i la neteja viària. Entre aquests criteris, destaquen els següents: preferiblement no posar contenidors davant d’escales de veïns en voreres inferiors a 4 metres; prioritàriament s’han de buscar espais on no hi hagi habitatges (places, solars, cases deshabitades); cal situar-los preferiblement sempre a la calçada i al carril d’estacionament, per tant, cal evitar al màxim posar-los sobre la vorera.

Un motiu de queixa arreu de Barcelona

Les queixes de la ciutadania per la ubicació dels contenidors s’estenen al llarg dels deu districtes i setanta-tres barris de Barcelona. A continuació, es detallen alguns dels casos més recents rebuts a la Sindicatura de Greuges.

Contenidors al carrer de l’Encarnació (Districte de Gràcia)

Una queixa ciutadana ha exposat ladisconformitat per la nova ubicació dels contenidors d’escombraries del carrer de l’Encarnació, just davant del seu habitatge, que és la planta baixa de la finca.Abans no estaven ubicats en aquest emplaçament, però amb la construcció de l’Escola Municipal Teixidores de Gràcia, es va fer una remodelació del carrer i s’han canviat de lloc. Va presentar un escrit a l’Ajuntament en què proposava alternatives per ubicar-los, però ha estat desestimat.

Com fa habitualment en aquests casos, la Sindicatura ha dut a terme una visita presencial a aquesta zona, i ha copsat que els cinc contenidors estan davant la finca de la ciutadana, en una vorera inferior a 4 metres i que contradiu tres dels criteris municipals esmentats amb anterioritat. Per aquest motiu, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Ajuntament que cerqui una nova ubicació dels contenidors.

Contenidors al carrer dels Jocs Florals (Districte de Sants-Montjuïc)

Un veí ha traslladat a la Sindicatura el seu malestar per la ubicació dels contenidors davant la porta de la finca del carrer dels Jocs Florals, número 110-112, on la vorera és molt estreta i hi ha problemes d’accés i mobilitat. Ha proposat desplaçar-los a un carrer proper, que té una vorera més ampla i on no hi ha entrades a habitatges ni comerços.

Arran de la intervenció de la Sindicatura, l’Ajuntament va tornar a valorar la ubicació dels contenidors, però sense trobar cap alternativa. La proposta que fa el ciutadà no es considera adequada, ja que llavors el pas per a transeünts seria molt estret. En aquest cas, la Sindicatura ha recomanat al Districte que, si no troba altres ubicacions més adients per a aquests contenidors, faci un seguiment constant de l’estat que presenten per evitar afectacions a la mobilitat i l’accessibilitat de les persones vianants. 

Contenidors al carrer Avenir (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

Una ciutadana s’ha dirigit a la Sindicatura per expressar la seva disconformitat per la nova ubicació d’uns contenidors al davant de la seva finca, al carrer Avenir. Ja s’havia dirigit a l’Ajuntament per presentar una queixa signada per 81 persones i que defensava que a l’anterior ubicació no molestaven aquests contenidors i que el carrer permet situar-los en trams on no hi ha escales de veïnat o entrades de botigues.

La defensoria ha contactat amb el Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que ha detallat totes les opcions que han tingut en compte per instal·lar els contenidors i la justificació de l’emplaçament final.  En aquest cas, la Sindicatura ha arribat a la conclusió que el Districte ha tingut en compte totes les ubicacions possibles abans de decidir definitivament quina era l’opció més convenient per reubicar els tres contenidors.

Contenidors al carrer de Josep Torres (Districte de Gràcia)

Una altra ciutadana ha explicat que viu en una planta baixa al carrer Josep Torres, i que els dos contenidors que té davant generen: males olors, acumulació de deixalles, i presència de rates i paneroles. La Sindicatura ha dut a terme una visita al carrer de Josep Torres i ha confirmat que els contenidors queden davant d’un habitatge a peu de carrer. En aquesta visita també s’ha observat que en el mateix tram de carrer hi ha alguna finca que no té habitatge a la planta baixa ni gual a la vorera del davant.

El consistori ha detallat que tampoc els poden posar en aquest espai perquè hi ha una sortida d’aparcament, però alhora diu que es tracta d’un gual antic del qual no se’n preveu la restitució, ja que no consten llicència ni garantia per a la retirada subsidiària.

La Sindicatura ha demanat explicacions a l’Ajuntament perquè aclareixi aquest punt, ja que si el gual és antic i no es preveu que es restitueixi, no entén per què no es poden col·locar els contenidors.