El 8 de febrer, de 9.30 a 17 h al barri d’Horta, ha estat la primera de les quatre accions presencials conjuntes del 2023.

El dimecres 8 de febrer, de 9.30 a 17 h, la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la Síndica de Greuges de Catalunya han estat a la Biblioteca Horta-Can Mariner per atendre els reclams i les demandes de la ciutadania.

Les sindicatures han escoltat les demandes dels veïns i veïnes sobre actuacions de l’administració pública. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha centrat les seves intervencions en les queixes amb origen en l’administració municipal, i la Síndica de Greuges de Catalunya, en les queixes que fan referència a serveis vinculats a la Generalitat i a empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.).

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha atès queixes del veïnat, relacionades amb la superilla de Horta, contaminació acústica, dret al descans i ús de l’espai públic.

Aquesta ha estat la primera acció d’atenció presencial de les dues defensories, que des de l’any 2022 col·laboren més estretament en la garantia dels drets humans de proximitat de la ciutadania barcelonina. Durant l’any 2023 s’organitzaran un total de quatre iniciatives d’atenció al veïnat de Barcelona:

FebrerHorta
MaigSagrada Família
OctubreSant Martí
DesembreSants

Any 2022: primera resolució conjunta Barcelona-Catalunya

Cal recordar que el mes de març de 2022 va elaborar-se la primera resolució conjunta entre les dues institucions: el pronunciament sobre el centre d’acollida per a la recuperació de persones sense llar amb addicions.

La ubicació d’aquest equipament al costat d’un centre escolar va suscitar la preocupació del veïnat, l’AFA i la direcció de l’escola. En el marc del programa La Sindicatura, a peu de carrer, la defensoria barcelonina va visitar la zona i va establir contactes amb tots els actors implicats, amb els quals va treballar durant mesos.

Aquesta intervenció va contribuir a facilitar el diàleg entre ells i l’Ajuntament, i va donar peu al primer pronunciament conjunt entre les sindicatures de Barcelona i de Catalunya, que van tramitar les queixes que van rebre de manera conjunta, amb la voluntat d’optimitzar els recursos públics.

Estudi sobre l’atenció a les famílies de les persones preses

L’any 2023 la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Síndica de Greuges de Catalunya i les defensories locals del territori català presentaran un informe monogràfic conjunt, en què analitzen l’atenció que s’ofereix a les famílies de les persones peses en centres penitenciaris. Pròximament, informarem de la data de presentació d’aquest estudi.

La Sindicatura, molt present en el territori

La Sindicatura de Greuges de Barcelona no és una ubicació estàtica, sinó que està present al territori. És una institució en moviment que, de manera periòdica, es trasllada a un equipament de proximitat amb l’objectiu de recollir les queixes de la ciutadania, sense necessitat que aquesta es desplaci a la nostra seu.