Durant les darreres setmanes, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut la visita d’un representant de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, en el marc del projecte internacional per compartir experiències en la defensa i la garantia dels drets de la ciutadania amb altres sindicatures del món.

El responsable de l’Àrea de Gestió i Atenció a la Ciutadania de la defensoria uruguaiana, Claudio Fernández, ha acompanyat al personal de la Sindicatura de Greuges de Barcelona durant dues setmanes, tant en les tasques diàries de la defensoria barcelonina, com en les accions específiques desenvolupades al territori.

Mitjançant aquesta visita, la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo ha conegut de primera mà el mètode de treball de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. “L’objectiu de la nostra visita ha estat aprendre com s’aborden els temes des de la defensoria barcelonina, quina és la seva estructura interna i amb quines eines compten, amb el propòsit de traslladar aquestes praxis a la tasca que fem a Montevídeo”, ha afirmat Fernández.

Per la seva banda, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, també ha valorat molt positivament la visita internacional: “L’intercanvi de coneixement també és molt profitós per a la nostra Sindicatura, ja que ens permet copsar bones pràctiques d’altres territoris per tractar les problemàtiques de la ciutadania amb els serveis municipals”.

AGOL: la institució internacional que aplega les defensories locals

La Sindicatura de Greuges de Barcelona i la Defensoria de Vecinos y Vecinas de Montevídeo formen part de l’Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), una institució creada l’any 2019 per aglutinar defensories municipals d’arreu del món. Ombudsperson és un concepte d’origen suec de l’any 1809 que significa ‘representant del poble’ i que serveix com a antecedent dels actuals síndics o defensors del poble. La finalitat de l’AGOL és enfortir els vincles i la cooperació entre els Ombudsperson locals per a generar impactes globals en favor de la garantia i promoció dels drets de les persones a les ciutats, i d’aquesta manera, contribuir a la consolidació de l’estat de dret, la democràcia i la justícia social a tot el món.