Es tracta d’una comissió independent i interdisciplinària per donar resposta a les necessitats de reparació de les persones supervivents.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona treballa des de desembre del 2022 en la creació d’una Comissió de reparació per a víctimes de violència sexual a les escoles de Barcelona. Davant les denúncies de violència sexual i vexacions per part d’un educador a l’Escola Barcelona al llarg de 20 anys, i la manca de reparació i acompanyament a aquestes víctimes, la Sindicatura troba d’especial importància oferir un mecanisme per defensar els seus drets i reparar el dany sofert per elles.

Aquesta comissió surt del Grup de Treball contra els abusos i assetjament a infància, adolescència i dones creat per la Sindicatura de Greuges, amb la missió de millorar l’atenció a les víctimes. Les persones supervivents d’aquest tipus de violència podran participar en el procés contactant amb la comissió mitjançant el correu electrònic comissio.reparacio@sindicatura.barcelona o al telèfon 678469936.

Quina tasca durà a terme la Comissió?

La comissió de reparació té per objectius buscar mecanismes de reparació del dany i millorar la prevenció d’aquest tipus de fets. Existeixen diferents mecanismes de reparació que es valoraran conjuntament amb cada una de les persones que acudeixin a la Comissió.  Així mateix, si les persones que hi participin hi estan d’acord, es treballarà per organitzar un acte de justícia reparadora, en què participaran les institucions implicades.

Prèviament, les persones supervivents realitzaran entrevistes privades amb professionals expertes en violències, que oferiran un espai d’escolta activa al temps que serviran per explorar quin tipus de reparació és adient per cada participant.  

El resultat d’aquest exercici es compartirà amb a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per tal d’explorar de quina forma poden donar resposta a les demandes de reparació del dany expressades per les persones supervivents i millorar la prevenció i actuació davant de casos semblants en el futur.

Qui conforma la Comissió?

La comissió de reparació està formada per tres persones i un grup assessor, coordinats per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Les tres persones que conformen la Comissió són professionals expertes en violències que participaran en l’acompanyament i escolta a les persones que vulguin participar en el procés. En formaran part l’Olga Casado, metgessa de família i membre del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), la Mireia Forner, psicòloga clínica de l’Equip EMMA de l’Hospital Universitari Vall Hebron, i la Carla Vall, advocada penalista i criminòloga.

Mentrestant, el grup assessor donarà acompanyament al treball de la Comissió. En formaran part la Vicky Bernadet, de la Fundació Vicky Bernadet, la Margarida Troguet, Presidenta de la Comissió Especial de l’Aula del Teatre de Lleida, i un representant de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

Disculpes de les institucions i reparació del dany: la tasca pendent

La Sindicatura de Greuges de Barcelona està fermament compromesa amb la lluita contra les violències sexuals. En aquesta línia, s’ha pronunciat en favor de la necessitat d’establir mecanismes reparadors que assisteixin a les persones supervivents i puguin facilitar el seu benestar.

Tal com va concloure l’Informe Anual 2022 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, hi ha un buit preocupant pel que fa a la reparació del dany a les persones supervivents d’aquest tipus de situacions. Per aquesta raó, la Sindicatura ha decidit impulsar de manera proactiva aquest espai, que persegueix ser un punt de partida perquè les institucions competents articulin les seves pròpies estructures amb solució de continuïtat.