La Sindicatura considera que el cens de simbologia feixista que està elaborant l’Ajuntament de Barcelona hauria de ser públic.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha dirigit a l’Ajuntament per insistir en la rellevància de continuar avançant en la retirada de simbologia feixista a la ciutat, amb l’objectiu d’eliminar tots els vestigis existents sobre un període de la història en què van vulnerar-se els drets humans de manera sistemàtica.

La Sindicatura ha traslladat dues recomanacions més a la Regidoria de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona: que faci públic el cens de plaques i altres referències a retirar a la ciutat, i que valori la conveniència d’establir un canal per tal que la ciutadania pugui comunicar la detecció de simbologia feixista.

La normativa vigent en l’eliminació d’elements contraris a la memòria democràtica

La Llei 20/2022 de Memòria Democràtica té per objecte la recuperació, salvaguarda i difusió de la memòria democràtica, entesa com la reivindicació i defensa dels valors democràtics i els drets i llibertats fonamentals al llarg de la història contemporània d’Espanya. Defineix quins són els elements contraris a la memòria democràtica, estableix el procediment per a la seva retirada o eliminació, i dictamina les formes i els terminis d’aquestes actuacions, siguin iniciades per l’administració pública o per la ciutadania.

Quant a les administracions públiques, la Llei 20/2022 de Memòria Democràtica determina que l’Administració General de l’Estat, amb la col·laboració de la resta d’administracions, ha d’elaborar un Catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. Tot i que aquest catàleg encara no està disponible, permetrà a les administracions millorar els seus protocols i disposar d’una visió més integral de la seva tasca.

Com actua el consistori en la retirada de simbologia feixista de l’espai públic

L’Ajuntament de Barcelona exposa que el procés de retirada iniciat el 2015, sota l’empara de la legislació en matèria de memòria democràtica, es manté fins a l’actualitat. D’aquesta manera, si es detecta qualsevol element contrari a la Llei de Memòria Democràtica, els serveis tècnics de cada districte procedeixen a activar la seva retirada.

El cens de simbologia feixista a retirar de la ciutat de Barcelona

El consistori també informa que continua treballant en el procés de detecció i retirada de simbologia feixista arreu de la ciutat. Es preveu tenir una proposta de cens d’elements a retirar el juny del 2024, a partir de les informacions dels districtes afectats i de la valoració dels serveis jurídics.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona creu que l’Ajuntament ha mostrat la seva voluntat i determinació per retirar la presència de simbologia feixista a la ciutat, i l’esperona a continuar avançant en aquesta direcció, d’acord amb la nova normativa de l’any 2022. 

La Sindicatura considera també que el cens de simbologia feixista a retirar hauria de ser públic (preservant sempre aquelles dades que siguin susceptibles de tracte confidencial), així com el procediment a seguir per a la seva retirada. La defensoria afegeix que caldria valorar la conveniència d’establir un canal per tal que la ciutadania pugui comunicar la detecció de simbologia feixista que no consti en el cens elaborat per l’Ajuntament de Barcelona.