El document detalla el circuit a seguir per part de la ciutadania que presenti una queixa a qualsevol de les dues institucions amb l’objectiu de garantir la resolució eficaç de les reclamacions dels usuaris i usuàries.

Nota de premsa