Arran de la queixa d’un ciutadà, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analitzat el protocol contra agressions masclistes i LGTBI-fòbiques de la Comissió de Festes del barri de La Prosperitat.

Un cop fet aquest anàlisi, entenem que l’actuació d’aquesta Comissió de Festes, que demana a les entitats participants fer una formació en aquesta matèria, no només és correcta, sinó que seria recomanable estudiar la possibilitat d’establir protocols obligatoris als barris de la ciutat a fi d’organitzar unes festes majors segures i lliures de violències.

Els fets objecte de la queixa

El ciutadà afectat, membre d’una entitat a la que es requeria fer una formació sobre l’esmentat protocol per poder participar en les festes del barri, va presentar una queixa en aquesta Sindicatura perquè entenia que era un abús de poder establir aquesta obligació per poder fer ús de les infraestructures municipals.

El barri de la Prosperitat, i en particular la Comissió de Festes del barri, són pioners al districte pel que fa a la implementació del protocol contra les agressions sexistes en els esdeveniments del barri. En aquesta edició de la festa major, la Comissió ha volgut anar un pas més enllà en la implementació del protocol, i ha instat les entitats organitzadores a fer la formació i implantar el protocol en els seus actes.

L’entitat de la que forma part aquest ciutadà va poder participar en les festes, ja que altres persones van fer la formació, i aquesta mesura va comptar amb una bona acollida amb 101 persones formades en les dos dies que es van fer.

La formació als protocols contra agressions

Les violències masclistes i LGTBI-fòbiques són una greu vulneració dels drets humans. Per combatre aquestes violències, sens dubte és necessària la implicació de tots els agents de la ciutat, per arribar a tots el àmbits. Especialment en el context d’oci, on és un dels tipus de violència més normalitzat, i on aquests comportaments, moltes vegades queden desapercebuts o minimitzats.

En aquest sentit, en els darrers anys s’han elaborat protocols específics d’intervenció, s’han implementat punts liles per sensibilitzar i prevenir, i l’Ajuntament de Barcelona recomana que les comissions de festes facin un curs de violències masclistes.

Per tant, aquesta Sindicatura considera que la realització d’una formació en matèria de violències masclistes i de gènere en contexts festius és una bona pràctica per assegurar unes festes majors segures i per sensibilitzar la ciutadania en relació amb aquesta matèria. Una experiència que s’hauria d’estendre a tots els barris per tal de posar fre a la violència masclista i LGTBIfòbica.