Set anys després de la creació de l’escola, continuen sense definir-se la ubicació definitiva del centre i un calendari d’actuació, malgrat els reclams i la mobilització de la comunitat educativa

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertit l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de la necessitat d’establir, sense més dilació i amb la màxima prioritat, una ubicació adequada i definitiva de l’Escola Entença amb el consens de tota la comunitat educativa.

Arran d’una queixa de l’AFA de l’Escola Entença en què denuncia l’enquistament d’aquesta situació, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analitzat com ha evolucionat la gestió i la planificació de l’emplaçament definitiu. La defensoria ha conclòs que la comunitat educativa d’aquest centre docent ha patit un greuge significatiu des que es va crear l’escola.

La cronologia de l’Escola Entença

  • L’Escola Entença és un centre de nova creació que obre les portes el curs 2016/2017. En aquell moment, l’emplaçament definitiu previst era el recinte de La Model.
  • Tanmateix, el juliol de 2017, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van informar que els possibles emplaçaments definitius que es plantejaven per a l’Escola Entença eren dos: La Model (possibilitat de construir dues escoles depenent del resultat de la revisió del Pla Director) o l’Escola Industrial. En aquell moment, van manifestar una clara preferència per aquesta segona opció.
  • L’any 2018 es va descartar la possible ubicació de l’Escola Industrial per pressió de l’AFA, ja que l’espai es trobava molt a prop d’una subestació elèctrica. L’Agència de Salut Pública tampoc validava aquesta ubicació.
  • L’octubre del 2018 va comunicar-se que existia un acord verbal amb la Generalitat i l’Hospital Clínic perquè la ubicació definitiva de l’Escola Entença fos el solar posterior del Mercat del Ninot, que pertanyia a l’hospital. Informaven que l’acord es concretaria per escrit de manera immediata.
  • L’any 2019 s’aprova el Pla Director de La Model, que contempla els següents equipaments per a construir en una primera fase: un institut escola, un poliesportiu i l’Espai Memorial.
  • El febrer del 2019, encara sense acord escrit amb la Generalitat i l’Hospital Clínic, el Govern municipal va signar un compromís segons el qual es comunicaria la ubicació definitiva de l’escola abans de la finalització del mandat (maig 2019).
  • Però no va ser fins al febrer de l’any 2020 que l’Ajuntament va informar d’una nova ubicació definitiva per a l’Escola Entença: els jardins de Paula Montal. L’AFA va rebutjar aquesta opció, ja que significava crear una escola sense pati propi, incomplint els Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics, que estableix que els espais exteriors per a una escola de dues línies han de comptar amb una superfície mínima de 1.986 metres quadrats (aquesta ubicació tindria uns 1.000 metres quadrats).
  • El maig del 2020 l’AFA va presentar una reclamació a l’Ajuntament en què demanava desestimar els jardins Paula Montal com a ubicació i sol·licitaven que el centre escolar s’ubiqués de manera definitiva al recinte de La Model. Van fer al·legacions a la modificació del PGM per a la transformació de La Model i al Pla director de La Model del 2019, però no van obtenir resposta.
  • L’any 2022 l’Ajuntament comunica que el nou institut escola de La Model serà finalment per a l’Escola Xirinacs, un dels dos centres educatius que ocupa l’espai de forma provisional. També s’informa que l’altre centre, l’Escola Entença, no s’ubicarà de forma definitiva en aquest recinte i es buscarà un altre emplaçament.
  • El primer semestre de 2023, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va mantenir diverses reunions amb representants de l’Ajuntament de Barcelona (Regidoria d’Educació, Districte de l’Eixample i Àrea d’Ecologia Urbana), en què van proporcionar informacions contradictòries respecte de la ubicació definitiva de l’Escola Entença. D’una banda, deien que les gestions amb l’Hospital Clínic estaven avançades, i de l’altra, que els jardins Paula Montal eren la ubicació definitiva ara com ara, tot i que la reubicació no tenia calendari previst (es treballava amb l’horitzó 2028-2030).

Ja és agost del 2023 i tots els possibles emplaçaments definitius previstos per l’Escola Entença han estat descartats per no ser idonis, o no s’han materialitzat sense informar-ne dels motius (el cas de l’Hospital Clínic). Set anys després de la creació de l’escola, la ubicació definitiva del centre continua sense resoldre’s i sense disposar d’un calendari d’actuació, malgrat els reclams i la mobilització de la comunitat educativa.