La defensora ha afirmat que “si Escoles Griselda valorava possibilitat de cessar la seva activitat i el Consorci en tenia constància perquè feia l’acompanyament, la decisió final s’hauria d’haver pres abans del període de preinscripció, per tal que les famílies poguessin exercir el seu dret d’elecció d’escola en igualtat de condicions amb la resta de famílies de la ciutat”.

Nota de premsa