Després d’analitzar una queixa ciutadana, Vilà ha conclòs que “s’ha superat el termini de 15 dies per a còpies de documents públics administratius, com marca l’article 27.4 de la Llei 39/2015. És evident que s’ha incomplert la normativa”.

Nota de premsa