Vilà ha destacat la necessitat de complir amb la política municipal de comunicacions: “L’esforç que ha fet l’Administració per possibilitar que l’aplicació sancionadora pugui oferir els textos en sis idiomes diferents, ha de permetre que la persona sancionada esculli la llengua en què desitja que se li notifiqui la denúncia”.

Nota de premsa