La defensora entén que cal continuar implementant polítiques de protecció per evitar abocar aquest col·lectiu a una situació de major vulnerabilitat.

Nota de premsa