La defensora de la ciutadania barcelonina ha decidit obrir una actuació d’ofici per tal d’esclarir la fonamentació inicial de manca de recursos i la forma de comunicació de les resolucions.

Nota de premsa