Ma Assumpció Vilà ha rebut des de l’any 2013 diverses queixes de forma constant per l’excessiu retard en obtenir la devolució de diners ingressats indegudament en la hisenda municipal. Segons es desprèn de les reclamacions presentades el termini de temps entre la petició i el retorn efectiu acostuma a ser d’1 any amb un cas extraordinari de 3 anys i 11 mesos.

Nota de premsa