L’informe anual de queixes és la memòria que elabora la Sindicatura de Greuges de Barcelona amb el nombre d’actuacions fetes al llarg de l’any, tant les d’ofici com les reclamacions presentades per la ciutadania, les recomanacions traslladades al govern municipal i el conjunt de reflexions sobre els temes en els quals s’ha intervingut.

Nota de premsa