L’objectiu d’aquesta actuació d’ofici és contribuir a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema d’escolarització actual mitjançant l’anàlisi d’aquesta situació des del curs 2015/2016.

Nota de premsa